e-Delovodnik

Spletna aplikacija za vodenje vhodne, izhodne in notranje dokumentacije

 • prihranek na času do 40%
 • enostaven vnos dokumentov in hitro iskanje
 • prenos v Popis oddanih pošiljk
 • dodajanje priponk dokumentom, skeniranje
 • enostavno prilagodljiv brez programskih posegov
 • podpora standardu ISO 9001 in ISO 14001
 • združljiv z obrazci Pošte Slovenije
 • samo 9 EUR / mesec
Novosti v ver. 5.0:
 • klasifikacijski načrt (CSD, Šolstvo...)
 • VODENJE ELEKTRONSKE POŠTE

združljiv z obrazci
Pošte Slovenije
(popis, AR, ZUP)
samo
9 EUR
na mesec
(cenik tukaj)
Vas zanima Windows aplikacija?
Kliknite tukaj!

Povedali so:

"Na OŠ VIČ vodimo delovodnik s pomočjo računalniškega progama Delovodnik že peto leto. Program je za uporabo kljub veliki razvejanosti enostaven za uporabo, hkrati pa v primerjavi z ročnim vodenjem delovodnika prihrani veliko časa in omogoča tudi hitro iskanje dokumentov, vodenje zgodovine posameznega dokumenta... Če bi se odločala ponovno, bi se zopet odločila za isto računalniško podporo vodenja delovodnika."
Darja Jerovšek, tajnica na OŠ Vič
"Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled elektronski delovodnik uporabljamo že od samega začetka in sem z njim izredno zadovoljna. Je preprost za uporabo in hkrati zelo pregleden. Iskanje dokumentov in strank je hitro in enostavno. Program omogoča sledljivost prejete in poslane pošte. Pri veliki količini poslane pošte oblikovanje skupin prihrani ogromno časa. Priporočam ga vsem, ki želite imeti popoln pregled nad dokumentarnim gradivom. "
Milena Petek, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
Poglejte vsa mnenja

Komu je namenjen:

 • Poslovnim sekretarkam in sekretarjem
 • Tajnicam in tajnikom
 • Samostojnim podjetnikom
 • Direktorjem
 • Kadrovskim službam
 • Arhivskim službam
 • Vložiščem
 • Ostalim vodstvenim delavcem
 • in vsem, ki imajo opravka s kakršnokoli pisno dokumentacijo

Zaupalo nam je že več kot 100 strank:

Javni sektor: Splošna bolnišnica Jesenice, Osnovna šola Vič, Dvojezična osnovna šola 1 Lendava, II. Osnovna šola Žalec, IV. Osnovna šola Celje, Osnovna šola Dob, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Apače, Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas, Osnovna šola Frana Roša, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Osnovna šola Lava, Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Kočevje, Gimnazija Nova Gorica, Vrtec Grosuplje, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Ljudska univerza Sežana, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Ljudska univerza Murska Sobota, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, UM Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, UM fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Občina Kanal ob Soči, Občina Velika Polana, Dom starejših občanov Grosuplje, Dom Tisje, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Slovenska turistična organizacija, VIZ Vrtec Mavrica Izola, Vrtec Zagorje ob Savi, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Dvorana Tabor Maribor, Mestni muzej Ljubljana, Koroški pokrajinski muzej, Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Zdravstveni dom Izola, Zdravstveni dom za študente Univerza v Ljubljani, itd..

Privatni sektor: Probanka d.d., Hidria Rotomatika d.o.o., Coca Cola HBC Slovenija d.o.o., Generali Zavarovalnica d.d., Energetika Celje javno podjetje d.o.o., Eurotida d.o.o., Pliva Ljubljana d.o.o., Mlekarna Celeia d.o.o., Prevent Global d.d., Surovina d.d., Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., PUP Velenje d.d., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Lekarna Tolmin Martina Klanjšček, mag. farm., Lekarne Ptuj, SDE Slovenije, Sindikat državnih in družbenih organov, Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Sindikat železničarjev Slovenije, Komunala Kranj d.o.o., Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., Agencija Mori d.o.o., Alpdom d.d., Andragoški center Slovenije, Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Gasilska zveza Slovenije, Gasilska zveza Črnomelj, Giz gradis, Granit d.d., LIZ Inženiring d.d., Javno podjetje Infra d.o.o., Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d., Lovska zveza Maribor, Panvita, Prašičereja Nemščak d.o.o., PGD Črnomelj, PGD Stična, Počkaj d.o.o., Finančna varnost d.o.o., Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Ribiška družina Radgona, Rudnik Žirovski vrh Javno podj. za zapiranje rudnika urana d.o.o., Sava hoteli Bled, d.o.o., Metropol group d.d., Casino Bled, d.d., SNG Opera in balet, ZSSS Območna organizacija sindikatov Celje, Ascom d.o.o., Hnatura d.o.o., itd...